Welkom

Aanbesteding Outsourcing WOZ- en belastingwerkzaamheden gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gegund aan Tog Nederland

datum plaatsing: 3-10-2017

Recentelijk hebben de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gezamenlijk een Europese openbare aanbesteding afgerond onder de naam "Outsourcing Wet WOZ - gemeentelijke belastingen".

Meer

Tog Nederland heeft niet stil gezeten deze zomer, 4 gemeenten aangesloten op de LV WOZ!

datum plaatsing: 28-8-2017

De afgelopen zomerperiode hebben de medewerkers van Tog Nederland allesbehalve stilgezeten. Er is hard gewerkt om vier nieuwe gemeenten middels onze VRIS applicatie aan te sluiten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Meer

De nieuwste ontwikkeling binnen VRiS: Module “3D Meting”

datum plaatsing: 21-8-2017

Gemeenten zijn, per 2022, verplicht om voor de waardering van de woningen gebruik te maken van de (BAG) gebruiksoppervlakte.
Dit wilt u het liefst gefaseerd, in uw eigen tempo invoeren, en uiteraard zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk financiële lasten.

Meer

Planschade nieuwsbrief #10

datum plaatsing: 17-7-2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over de jurisprudentie die in de periode februari 2017 tot en met july 2017 verschenen is. Indien u, in de nieuwsbrief, op de datum van de uitspraak klikt wordt u doorgelinkt naar de volledige uitspraak.

Meer

Taxeren naar gebruiksoppervlakte

datum plaatsing: 28-3-2017

De markt informatie die we gebruiken bij het taxeren van woningen is in de meeste gevallen gebaseerd op de gebruiksoppervlakte (Funda etc.) van de woning.

Meer

De gemeente Veldhoven en Tog Nederland sluiten een raamovereenkomst planschade

datum plaatsing: 13-3-2017

De gemeente Veldhoven heeft recent een onderhandse aanbesteding doorlopen waarin zij een samenwerkingspartner zocht voor de advisering in aanvragen om tegemoetkoming in planschade.

Meer

Tog Nederland is niet aanwezig op VNG Belastingconferentie maar volop in beweging!

datum plaatsing: 13-3-2017

Het afgelopen en komende jaar zijn wij volop in beweging met de doorontwikkeling van onze dienstverlening en ICT.

Met name ons "nieuwe" innovatieve belasting- en waarderingspakket VRiS verovert in een rap tempo een plaats op de markt tussen de gevestigde orde.

Meer

Planschade nieuwsbrief #9

datum plaatsing: 13-3-2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over de jurisprudentie die in de periode oktober 2016 tot en met januari 2017 verschenen is. Indien u, in de nieuwsbrief, op de datum van de uitspraak klikt wordt u doorgelinkt naar de volledige uitspraak.

Meer

Succesvolle Masterclass “Waarderen Woningen op basis van (BAG) gebruiksoppervlakte”

datum plaatsing: 8-3-2017

De afgelopen week heeft Tog Nederland op drie verschillende locaties, te weten in Eindhoven, Den Haag en Zwolle, een Masterclass georganiseerd waarin het Waarderen van Woningen op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte centraal stond.

Meer

Er valt wat te kiezen op belastinggebied! Durft uw gemeente het ook aan?

datum plaatsing: 8-3-2017

In de landelijke media is er deze dagen volop aandacht voor de verkiezingen op 15 maart a.s.. Een veel gehoorde term hierbij is dat er "weer wat te kiezen valt".

Meer

Terugblik op 2016

datum plaatsing: 13-1-2017

Vanuit Tog Nederland kijken wij terug op een succesvol en bijzonder 2016! Wij danken al onze relaties voor het in ons gestelde vertrouwen. We hebben een aantal van de hoogtepunten van afgelopen jaar kort benoemd.

Meer

De beste wensen van Tog Nederland

datum plaatsing: 6-1-2017

Langs deze weg wensen alle medewerkers van Tog Nederland u een goed, succesvol en bovenal gezond 2017 toe!!

Ook in het jaar 2017 zijn wij u graag van dienst!

Meer

E-Loket GESLAAGD voor TPM certificaat 2017

datum plaatsing: 30-11-2016

Op 25 november hebben wij het bericht ontvangen dat Tog Nederland met haar VRiS applicatie (wederom) voldoen aan alle DigiD normen. Alle gebruikers kunnen net als de afgelopen jaren het daarvoor beschikbare TPM, bij Duijnborgh Audit b.v. opvragen.

Meer

Planschade nieuwsbrief #8

datum plaatsing: 29-9-2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over de jurisprudentie die in de periode juli 2016 tot en met september 2016 verschenen is.

Meer

Informatiebijeenkomst Tog Nederland

datum plaatsing: 16-9-2016

De informatiebijeenkomst van Tog Nederland staat volledig in het teken van onze Belasting- en waarderingssoftware VRiS. Op dinsdag 11 oktober a.s. informeren wij u graag onder het motto: 'er valt weer wat te kiezen op belastinggebied'.

Meer

Gemeentebelastingen Amstelland kiest voor het KCC via Tog Nederland

datum plaatsing: 31-8-2016

De afgelopen jaren hebben wij onze dienstverlening uitgebreid met het ondersteunen van de gemeentebelastingen Amstelland met het Klant Contact Centrum.

Meer

De samenwerking SED en de gemeenten Hollands Kroon en Drimmelen, kiezen voor het WOZ-Loket van Tog Nederland

datum plaatsing: 26-8-2016

80% van de Nederlandse gemeenten is nog niet aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). Per 1 oktober 2016 is de overheid verplicht om de WOZ-waarde van woningen openbaar te maken.

Meer

Ook de “Samenwerking A2 gemeenten” kiest voor VRiS Waarderen en Heffen

datum plaatsing: 5-8-2016

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten heeft vandaag de opdracht verstrekt voor de aanschaf en implementatie van de applicatie VRiS van Tog Nederland voor de modules Waarderen en Heffen

Meer

Nieuw kantoor Tog Nederland Zuid b.v.

datum plaatsing: 15-6-2016

Vanaf maandag 20 juni 2016 werkt Tog Nederland Zuid b.v. vanuit een nieuwe kantoorlocatie.

Meer

Tog Nederland en planschade-advisering; een uitstekende match

datum plaatsing: 9-6-2016

Binnen Tog Nederland is een aparte vakgroep ingericht die die zich specifiek bezighoudt met de advisering naar aanleiding van planschadeverzoeken en risicoanalyses planschade.

Deze vakgroep bestaat zowel uit juridisch adviseurs als ook uit registertaxateurs.

Meer

Outsourcing belastingwerkzaamheden gemeente Drimmelen gegund aan Tog Nederland

datum plaatsing: 6-6-2016

Recentelijk heeft de gemeente Drimmelen een europese openbare aanbesteding afgerond onder de naam "Outsourcing gemeentelijke belastingheffing".

Na een beoordeling van de inschrijvingen en na het uitvoeren van een Proof of Acceptance heeft de gemeente Drimmelen besloten om de opdracht aan Tog Nederland te gunnen.

Meer

Klantendag Roadshow: Kom kennismaken met VRiS!

datum plaatsing: 27-5-2016

De afgelopen maanden hebben diverse gemeenten met succes de implementatie van Neuron WOZ en VRiS (de geïntegreerde vastgoed- en belastingapplicatie) doorlopen. Onze klanten delen graag hun ervaringen van de afgelopen periode.

Meer

VRiS Heffen en Innen in gemeente Hellendoorn in beheerfase!

datum plaatsing: 26-5-2016

Na de opdrachtverstrekking begin 2015 hebben de medewerkers van de gemeente Hellendoorn en Tog Nederland de afgelopen maanden hard gewerkt aan de conversie en implementatie van de applicatie VRiS Heffen en Innen.

Meer

Succesvolle Masterclass Sectormodel WOZ

datum plaatsing: 24-2-2016

Op dinsdag 23 februari jongstleden organiseerde Tog Nederland de Masterclass Sectormodel WOZ te Veenendaal.

De deelnemers zijn na het volgen van de Masterclass op de hoogte van de verschillen tussen Stuf-TAX en het Sectormodel WOZ en de gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

Meer

Vijf Friese gemeenten kiezen voor WOZ-dienstverlening van Tog Nederland.

datum plaatsing: 11-2-2016

Fan herte wolkom

Begin december 2015 hebben de vijf Friese gemeenten, DDFKS (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Schiermonnikoog) een gezamenlijke aanbesteding opgestart voor de WOZ-dienstverlening met ingang van 1 januari 2016.

Meer

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.